Skolevej 5, 6270 Tønder, Tlf.: 74721765
Velkommen til
Børnegården Tønder

                                 et godt sted at være


Børnegården
Skolevej 5
6270 Tønder, tlf. 74721765

Gul stue: 24427715
Hold A: 24437693
Hold B: 24435044
Hold C: 24433510

Daglig pædagogisk leder:
Peter Lind
pl3@toender.dk

Områdeleder:
Conni Baagøe 29213956
mail: cb4@toender.dk

Abningstider
mandag til torsdag: 6.15-17.00
Fredag: 6:15-16:15